Przekaż nam 1%

 • Do tej pory, dzięki Waszemu wsparciu, udało nam się zrealizować 8 edycji Obozów Zdobywców Biegunów oraz 2 edycje programu LifePlan. Jak dotąd, objęliśmy opieką ponad 500 dzieci.

  Opracowaliśmy dwa podręczniki dla trenerów obozowych z Metody Biegun i jeden zeszyt ćwiczeń dla dzieci. Przeszkoliliśmy 2000 nauczycieli do pracy Metodą Biegun. Fundacja opiekuje się podopiecznymi, których wspiera w zmaganiu się z chorobą.

 • Sprawdź, jak wiele dobrego może uczynić Twój 1% podatku:

  • dzięki niemu będziesz współtworzył z nami projekt LifePlan – międzynarodowy program motywacyjno-rozwojowy dla młodzieży pochodzącej ze środowisk o utrudnionym starcie
  • dajesz nam szansę, byśmy mogli dalej promować zdobywanie biegunów i swoich marzeń, promować pozytywne wartości oraz troszczyć się o dobre relacje międzyludzkie
  • razem realnie zmieniamy świat 🙂

  Pamiętaj, że wszystkie środki zgromadzone na koncie 1%, z tytułu podatku 1% oraz darowizn przeznaczamy wyłącznie na realizowanie działań statutowych Fundacji!

Dlaczego warto?

Dowiedz się więcej o misjach i projektach naszej fundacji.